Voorlezen is heel belangrijk voor de (taal)ontwikkeling van kinderen. Het effect op woordenschatontwikkeling is onevenaarbaar: met een kwartier vrij lezen per dag leren kinderen gemiddeld 1000 woorden per jaar! Lezen en voorgelezen worden opent daarnaast een wereld van verhalen die de fantasie prikkelen en vensters openen naar nieuwe avonturen, mensen en culturen

Het geven van een mooi boek kan een impuls zijn voor leesplezier en voorlezen. Door met z’n allen voor te lezen, te praten over de verhalen of activiteiten te doen naar aanleiding van het boek, laat je kinderen en ouders zien hoe leuk lezen is.

Tips voor een feestelijke opening op 16 april

 • Start de week met voorlezen (alle kleuters en, indien mogelijk, peuters bij elkaar)
 • Nodig ouders uit bij het voorlezen
 • Geef kinderen na het voorlezen het boek cadeau
 • Versier het lokaal met spullen van Hazeltje
 • Maak een mooie thematafel rondom liefde of vriendschap, passend bij Raad eens hoeveel ik van je hou
 • U kunt de poppenspeler Rik Riksen inhuren. Hij heeft een speciale voorstelling bij Raad eens hoeveel ik van je hou gemaakt.  


Bijzonder moment

 

Voorlezen is een heerlijke activiteit  die goed past bij het avondritueel. Daarom gaan we met z’n allen tegelijk voorlezen. Vertel ouders: klokslag 19.00 uur op 16 april, lezen we met z’n allen voor!

 

 

Heel Utrecht gaat voor lezen: 16 april 19.00 uur! #heelutrechtgaatvoorlezenSuggesties bij het boek

Raad eens hoeveel ik van je hou

Grote Haas, kom eens hier met je oren.
Ik moet je iets héél belangrijks vertellen.
Raad eens hoeveel ik van je hou?’

Hazeltje en Grote Haas willen elkaar graag laten zien hoeveel ze van elkaar houden.

Telkens als Hazeltje iets bedacht heeft, doet Grote Haas daar nog een schepje bovenop.

 

Stimuleer voorleesplezier op de groep of in de klas!

 • Zorg dat het boek zichtbaar en toegankelijk is voor kinderen
 • Maak een fijne leeshoek en een thematafel
 • Besteed aandacht aan woordenschat
 • Betrek kinderen actief bij het verhaal, bijvoorbeeld door het stellen van activerende vragen
 • Doe verschillende leuke activiteiten naar aanleiding van het boek
 • Laat ouders zien hoe leuk lezen is. Nodig hen uit bij een voorleessessie en deel je enthousiasme. 

Stimuleer leesplezier met Hazeltje!

 • Zet het boek op een prominente plaats in de klas of op de groep, zodat kinderen én ouders het boek zien
 • Nodig ouders uit bij een voorleesmoment of vraag hen zelf bij de inloop een stukje te lezen
 • Kies een paar kernwoorden uit het boek en behandel deze voorafgaand het voorlezen (bijvoorbeeld springen, raden en lang)
 • Doe samen met kinderen een voorspelling op basis van de kaft: Wat zou  Hazeltje aan grote Haas willen vertellen?
 • Laat de kinderen de bewegingen tijdens het voorlezen nadoen: “rek je armen zo ver als je kunt, rek je armen zó hoog boven je hoofd, maak jezelf lang, spring hoog in de lucht”
 • Maak samen met kinderen hazenoortjes en speel het verhaal na
 • Betrek kinderen actief bij het voorlezen. Stel denkvragen:  hoe zou - Hazeltje nog meer kunnen duidelijk maken hoeveel hij van zijn vader houdt? 
 • Knutsel een  Hazeltje en Grote Haas. Laat kinderen het verhaal navertellen

Voorleesfeest

Geef een Raad eens hoeveel ik van je hou-familiefeestje!

Op de site van Geef een prentenboek cadeau staat een document met ideeën voor een voorleesfeest.Werken aan taal en denken

Kees Broekhof van Sardes schreef dit artikel over hoe je taal en denken kunt stimuleren bij het boek Raad eens hoeveel ik van je hou. Hij geeft diverse tips die je meteen met de kinderen toe kunt passen.

Download
Werken aan taal en denken bij Raad eens
Adobe Acrobat document 507.7 KB


Plezier in lezen

Wat kun jij doen om kinderen het plezier in lezen te laten ontdekken? Het artikel uit KIDDO ‘Samen lezen,zelf doen’ zoomt in op de theorie en geeft mooie praktijkvoorbeelden bij Raad eens hoeveel ik van je hou.

http://www.kiddo.net/

 

Download
KIDDO 03 artikel voorlezen.pdf
Adobe Acrobat document 1.1 MB


Graphic organizers

Download
Paraplu_bewegingen.pdf
Adobe Acrobat document 188.6 KB
Download
Paraplu_lichaamsdelen.pdf
Adobe Acrobat document 189.2 KB

Voor kinderen en vooral voor kinderen die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn bieden graphic organizers een overzicht. Een graphic organizer kan helpen bij het maken van een mentale representatie. Door vóór het voorlezen de kernwoorden uit een boek te bespreken neemt het verhaalbegrip van kinderen toe.  De onderstaande graphic organizers zijn een hulpmiddel om de kernwoorden aan te bieden. Hieronder worden een aantal ideeën gegeven:

·         Laat de kinderen de bewegingen nadoen (paraplu bewegingen).

·         Laat de kinderen de lichaamsdelen aanwijzen (paraplu lichaamsdelen).

·         Geef voorbeelden van de tegenstellingen: Ver is niet dichtbij, Jasmine zit helemaal achter in de klas, dat is ver van mij, maar Tim zit voorin dat is dichtbij mij. Wie zit er nog meer dichtbij mij? 

·         Vraag de kinderen iets met het woord: Raad eens wat ik op mijn brood heb? Hoeveel armen heb jij? Hoeveel tenen heb jij?

·         Vul de paraplu’s aan met de kinderen en hang deze in de klas. Kennen ze nog meer lichaamsdelen of bewegingen?

 

·         Vul de woordenkast aan met de kinderen en hang deze in de klas. Kennen ze nog meer tegenstellingen? 

Download
Raden - woordweb.pdf
Adobe Acrobat document 193.3 KB
Download
Woordenkast_tegenstellingen.pdf
Adobe Acrobat document 237.1 KB


Suggesties op andere sites

Op onderstaande sites vind je suggesties bij het boek Raad eens hoeveel ik van je hou. Sommige pagina's zijn al helemaal compleet, anderen worden in de komende periode aangevuld en uitgebreid.


 • Kind en Media: Lesbrief Raad eens hoeveel ik van je hou uit "Spelen met prentenboeken". • Hazenoren: Wat is leuker dan tijdens het voorlezen allemaal hazenoren op te hebben? Je kunt ze natuurlijk ook gebruiken bij het naspelen van het boek of bijvoorbeeld in een themahoek.